هیات مدیره و همکاران

افسانه نساجان

عضو اصلی و مدیر عامل

جهانگیر مرادخانی

عضو اصلی و رئیس هیأت مدیره

فاطمه کریمی بابا احمدی

عضو اصلی و نایب رئیس هیأت مدیره

فریبا میرزایی مقدم

عضو اصلی هیأت مدیره و خزانه دار

غلامرضا احمدزاده

عضواصلی هیأت مدیره

حسین حسینی

عضوعلی البدل

مهدی آقایی

عضوعلی البدل

محمد مصدق صدقی

بازرس اصلی

فرهادمعصومیان

بازرس علی البدل

مهدی خدابنده

مشاور استراتژی و منابع انسانی

لیلا احمدی

مدیرداخلی

اسماعیل زمانی

مسئول مالی

سهیل شهبازلو

برندینگ

حمید قربی

گفتاردرمانگر

زکیه آذرباش

کاردرمانگر

رسول کریمی

کاردرمانگر

مرتضی فتاح

روانشناس

سهیلا کوچکی

مددکار

سکینه ایزدیار

مددکار

الهام محمد پناه

مددکار

شاهین کیان

مستند ساز

الهه محمدزاده

داوطلب

احسان نوروزی

داوطلب

ساناز تروال

داوطلب

مهرناز محمدی

اینستاگرام

خدیجه خاتمی

اینستاگرام