راه های تماس با انجمن همیاران سلامت پرور البرز (اهسا) عبارتند از:

شمارۀ تلفن اهسا:32816261- 026

رایانامۀ اهسا: alborzehsa.ngo@gmail.com

اینستاگرام اهسا: alborzehsa.ngo

تلگرام اهسا: t.me/ehsa1392

آدرس انجمن اهسا: کرج، میدان امام حسین، خیابان شهید صدوقی(ساسانی)، کوچۀ نامجو، پلاک 86