آلبوم اهسا

آلبوم اهسا اچ آی وی / ایدز

همراهی اهسا با پویش سراسری «من هم آزمایش اچ آی وی می دهم.»

در این قسمت از آلبوم اهسا می توانید تصاویر مربوط به پویش سراسری «من هم آزمایش اچ آی وی می دهم» را مشاهده کنید که به مناسبت هفتۀ آموزش و اطلاع رسانی ایدز، از 8 تا 14 آذرماه، برقرار است. در این راستا آزمایش سریع، محرمانه و رایگان ایدز در اهسا انجام می شود.

آلبوم اهسا

کمپین بازیافت به همت اهسا

در این قسمت از آلبوم اهسا می توانید تصاویر مربوط به کمپین جمع آوری درب پلاستیکی بطری و کاغذ باطله را مشاهده کنید. درآمد حاصل از این کار صرف تهیۀ وسایل توانبخشی و نیز حمایت از کودکان زیر پوشش اهسا می شود.