گفتاردرمانی

آموزش گفتاردرمانی

گفتاردرمانی چیست و گفتاردرمانگر چگونه به افراد توانیاب کمک می کند؟

گفتاردرمانی چیست؟
گفتاردرمانی یکی‌ از زیر مجموعه‌های‌ علوم‌ توانبخشی‌ است‌ که هدف‌ از آن‌ یاری‌ رساندن‌ به‌ افرادی‌ است‌ که‌ دچار اختلالات‌ گفتاری‌ و زبانی‌ هستند.

*چه کسانی می توانند از خدمات گفتاردرمانی استفاده کنند؟
افرادی‌ که‌ از اختلالات‌ تلفظی‌ یا اختلال‌ در صوت‌ رنج می برند، آسیب دیدگان مغزی‌، ناشنوایان و عقب‌ماندگان‌ ذهنی‌ می توانند از خدمات گفتاردرمانی به منظور بهبود وضعیت تکلم خود برای برقراری ارتباط با دیگران استفاده کنند.