سپتامبر 2021

دلنوشته ها

قصۀ زیبا

ما یک خانوادۀ چهار نفرۀ شاد بودیم که تقریبا هیچ مشکل جدی تا به حال آرامشمان را بهم نزده بود. از وقتی من و خواهرم زیبا، که سه سال از من بزرگتر است، چشم باز کردیم همه چیز همیشه برایمان فراهم بوده. پدرم در بازار حجرۀ فرش فروشی داشت و خب کمبودی از لحاظ مالی نداشتیم. همه چیز خوب بود تا اینکه زیبا وقتی بیست و یک سالش بود با پسری آشنا شد .

دلنوشته ها

دلنوشته ای برای اهسا

از ما خواسته شده بود تا دلنوشته ای به” اهسا” تقدیم کنیم.
روز جهانی معلولان نزدیک است و خب می دانیم که در جامعۀ ماهم این قبیل افراد کم نیستند. من به این اعتقاد دارم که اگر کسی به ظاهر کمی از دیگران متفاوت تر است، نباید او را معلول خطاب کرد، چون اون هم مثل بقیۀ انسان هاست و استعدادها و شایستگی های خودش را دارد.

دلنوشته ها

دلنوشتۀ مامانِ محمدامین

رسول از همان بچگی هوایم را داشت. وسط بازی ها و دعواهای کودکی، سر تقسیم خوراکی های کشف شده در کنج صندوق زن دایی زهرا، حتی وقتی دبیرستانی بودم هم نمی گذاشت هیچ کدام از پسرهای محلمان نگاهم کنند. من تک بچه بودم . تنها مونس و دردانۀ مادرم. وقتی سه ساله بودم آقاجانم در آتش سوزی فوت کرد.

دلنوشته ها

دلنوشتۀ مامانِ الهام

دو روز قبل از اینکه به دنیا بیاید، یعنی ۲۰ بهمن ۱۳۹۰ اسمش را انتخاب کرده بودیم. الهام، که بعد از دختر بزرگم به دنیا آمد. زردی داشت. شدت زردی به قدری بود که دکتر گفت باید بستری شود. ولی ما تصمیم گرفتیم خود درمانی را شروع کنیم.

اعتیاد

توصیه های سازمان بهداشت جهانی به منظور پیشگیری از وقوع مرگ ناشی از مصرف بیش از اندازۀ مواد مخدر، قسمت دوم

سازمان بهداشت جهانی استفاده از طیف وسیعی از گزینه های درمانی در زمینۀ وابستگی به مواد مخدر را توصیه می کند. این گزینه ها شامل درمان نگهدارندۀ مخدرهای مشابه (و نیز داروهایی مانند متادون و بوپرنورفین) است که از قوی ترین شواهد در زمینۀ اثربخشی و مقرون به صرفه بودن، و همچنین درمان و حمایت روانی، اجتماعی و درمان دارویی با آنتاگونیست های افیونی (مانند نالترکسون) برخوردار است. سازمان بهداشت جهانی از کشورها در بهبود پوشش و کیفیت برنامه های درمانی وابستگی به مواد مخدر و اجرای آن در مناطقی که این دست برنامه ها وجود ندارد، حمایت می کند.

اعتیاد

توصیه های سازمان بهداشت جهانی به منظور پیشگیری از وقوع مرگ ناشی از مصرف بیش از اندازۀ مواد مخدر، قسمت اول

سازمان بهداشت جهانی از کشورها در تلاش خود به منظور اطمینان، از استفادۀ منطقی از مواد مخدر و دسترسی مطلوب آن برای اهداف پزشکی و به حداقل رساندن میزان سوء استفاده و نیز استفادۀ غیر پزشکی حمایت می کند.

اعتیاد

سیاست های مربوط به پیشگیری از مرگ ناشی از مصرف بیش از اندازۀ مواد مخدر

افزون بر رویکردهای مربوط به کاهش میزان مصرف مواد مخدر به طور کلی در جامعه، اقدامات خاصی به منظور پیشگیری از مصرف بیش از اندازۀ مواد مخدر صورت می پذیرد.

اعتیاد

چه گروهی از افراد بیشتر شاهد مرگ ناشی از مصرف بیش از اندازۀ مواد مخدر هستند؟

افرادی که احتمالا بیشتر شاهد مرگ ناشی از مصرف مواد مخدر هستند عبارتند از:
-افرادی که خود در معرض خطر مرگ ناشی از مصرف مواد مخدر قرار دارند.

اعتیاد

نالوکسان چیست و چگونه از وقوع مرگ ناشی از مصرف بیش از اندازۀ مواد مخدر جلوگیری می کند؟

مرگ ناشی از اثر مصرف بیش از اندازۀ مواد مخدر در صورتی که فرد به موقع کمک های اولیۀ حیاتی و داروی نالوکسان را دریافت کند، قابل پیشگیری است. نالوکسان پادزهر مواد مخدر است که در صورت تجویز به هنگام، اثرات مصرف بیش از اندازۀ مواد مخدر را از بین می برد.

اعتیاد

فنتانیل چیست و چه خطراتی برای مصرف کنندگان مواد مخدر به همراه دارد؟

فنتانیل نوعی مخدر صنعتی است که به عنوان مسکن و داروی بیهوشی مورد استفاده قرار می گیرد. این مخدر تقریبا 50 تا 100 برابر از مورفین قوی تر است. فنتانیل با فرمول های مختلف در فهرست داروهای ضروری سازمان بهداشت جهانی قرار دارد.

اعتیاد

مصرف بیش از اندازۀ مواد مخدر چگونه منجر به مرگ می شود؟

مصرف مواد مخدر می تواند به دلیل تاثیرگذاری بر قسمتی از مغز که تنظیم کنندۀ تنفس است، منجر به مرگ شود. مصرف بیش از اندازۀ مواد مخدر را می توان با ترکیبی از سه علامت و نشانه تشخیص داد.

اچ آی وی / ایدز

چهار روش موثر جهت پیشگیری از انتقال HIV در میان زنان مصرف کنندۀ مواد مخدر

برنامۀ جامع پیشگیری و حمایت از تزریق ‏کنندگان مواد مخدر شامل مفاد ذیل است:
*برنامه‏ های مربوط به سوزن و سرنگ: زنان مصرف‏ کننده یا تزریق‎ کنندۀ مواد، صرف نظر از وضعیت بارداری یا شیردهی باید به سوزن و سرنگ دسترسی داشته باشند.