آگوست 2022

اخبار اهسا

انجمن اهسا در آستانه سال تحصیلی جدید طرح «پویش مهریار» برگزار می کند.

در آستانه سال تحصیلی جدید، طرح «پویش مهریار» به همت اهسا برگزار می شود. به منظور دستیابی به اطلاعات بیشتر در این خصوص ادامه خبر را مطالعه فرمایید.

اخبار اهسا

انجمن همیاران سلامت پرور البرز، جلسۀ هم اندیشی و هم افزایی برگزار کرد.

جلسۀ هم اندیشی و هم افزایی در اهسا برگزار شد. به منظور دستیابی به اطلاعات بیشتر در این خصوص ادامه خبر را مطالعه فرمایید.