فوریه 2022

اخبار اهسا

بیست و هفتم فوریه روز جهانی سازمان های غیردولتی و سمن های مردم نهاد

بیست و هفتم فوریه روز جهانی سازمان های غیردولتی و سمن های مردم نهاد نامگذاری شده است. به منظور دستیابی به اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید ادامه مطلب را در این قسمت مطالعه فرمایید.

اخبار اهسا

فراخوان انجمن اهسا برای شرکت هموطنان در پویش عیدانۀ 1401

انجمن اهسا در نظر دارد که به مناسبت فرا رسیدن سال نو به یکصد خانوادۀ زیر پوشش انجمن سبد کالا و هدیۀ نقدی اهدا کند. به منظور دستیابی به اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید این قسمت را مطالعه کنید.