مارس 2022

اخبار اهسا

نوروز 1401 در اهسا

انجمن اهسا در آستانۀ نوروز 1401 اقدام به اهدای بسته های ارزاق، کفش و اهدای کارت هدیه به ارزش پانصد هزار تومان به خانواده های زیر پوشش خود کرده است. به منظور دستیابی به اطلاعات بیشتر در اینباره می توانید این بخش را ملاحظه فرمایید.