اچ آی وی / ایدز

اچ آی وی / ایدز

چهار روش موثر جهت پیشگیری از انتقال HIV در میان زنان مصرف کنندۀ مواد مخدر

برنامۀ جامع پیشگیری و حمایت از تزریق ‏کنندگان مواد مخدر شامل مفاد ذیل است:
*برنامه‏ های مربوط به سوزن و سرنگ: زنان مصرف‏ کننده یا تزریق‎ کنندۀ مواد، صرف نظر از وضعیت بارداری یا شیردهی باید به سوزن و سرنگ دسترسی داشته باشند.

اچ آی وی / ایدز

اهمیت درمان ضد ویروسی در میان مبتلایان به HIV

برنامۀ جامع پیشگیری و حمایت از تزریق‏ کنندگان مواد مخدر شامل مفاد ذیل است:
درمان ضد ویروسی: همۀ زنان مصرف‏ کنندۀ مواد مخدر که با HIV زندگی می‏ کنند، باید از زمان تشخیص به شکل مادام‏ العمر تحت درمان ضدویروسی قرار گیرند.

اچ آی وی / ایدز

پیشگیری از انتقال HIV در میان زنان مصرف کنندۀ مواد مخدر

برنامۀ جامع پیشگیری و حمایت از تزریق‏ کنندگان مواد مخدر شامل مفاد ذیل است:
*پیشگیری، تشخیص و درمان عفونت‏ های مقاربتی: اطلاع رسانی، مشاوره، آزمایش و غربالگری سیفلیس و سایر عفونت‏ های مسری مقاربتی باید به تمامی زنان مصرف کنندۀ مواد مخدر ارائه شود. درمان کلیۀ عفونت‏ های مقاربتی باید بر اساس علائم (رویکرد سندرومیک)، در صورت عدم دسترسی به تجهیزات آزمایشگاهی باشد.

اچ آی وی / ایدز

اهمیت درمان دارویی HIV در دوران بارداری و شیردهی

سازمان بهداشت جهانی در توضیح اهمیت درمان بیماری HIV در دوران بارداری یا شیردهی می آورد:
در صورت عدم مداخله در دوران بارداری، زایمان یا شیردهی، میزان انتقال HIV از طریق مادر به کودک می‏ تواند بین 15 تا 45 درصد باشد.

اچ آی وی / ایدز

ضرورت رازداری طی فرآیند تشخیص و درمان HIV

سازمان ملل در حمایت از زنان مصرف‏ کنندۀ مواد مخدر آورده است:
به عنوان اصلی اساسی، کلیۀ زنان باردار و شیردۀ مصرف‏ کنندۀ مواد مخدر باید همچون زنان دیگر جمعیت ها، دست کم به میزانی یکسان از خدمات مبتنی بر شواهد برای PMTCT (خدمات پیشگیری از انتقال بیماری از طریق مادر به کودک) بهره مند باشند.

اچ آی وی / ایدز

اهمیت ارتقای دانش کارکنان بخش های درمانی و مجریان قانون در جهت تحقق PMTCT (پیشگیری از انتقال بیماری از طریق مادر به کودک)

سازمان بهداشت جهانی بهداشت توصیه می‏ کند:
* کارکنان بخش‏ های مراقبت‏ های بهداشتی، آزمایشگاه، مراقبت ‏های بارداری، زنان و زایمان و خدمات MNCAH (مادر، نوزاد، کودک و نوجوان) باید نسبت به نیازهای خاص زنان مصرف‏ کنندۀ مواد حساس باشند و در زمینۀ مولفه‏ های مربوط به کاهش آسیب و مدیریت مصرف مواد مخدر، مانند درمان جایگزین مواد آموزش ببینند.

اچ آی وی / ایدز

ضرورت اتخاذ رویکرد چند بخشی در برنامه های PMTCT (پیشگیری از انتقال بیماری از طریق مادر به کودک)

سازمان بهداشت جهانی توصیه می ‏کند:
به منظور تسهیل دسترسی ده الی پانزده درصد باقیمانده از زنانی که در حال حاضر تحت پوشش برنامه‎ ها و خدمات PMTCT (پیشگیری از انتقال بیماری از طریق مادر به کودک) قرار ندارند و نیز دستیابی به EMTCT (حذف انتقال بیماری از طریق مادر به کودک) و یا آگاهی از روش های انتقال بیماری‏ هایی همچون HIV، هپاتیت C ،B و سفیلیس از طریق مادر به کودک در جهان، ضروری است که مداخلات هدفمند در اولویت قرار گیرد.

اچ آی وی / ایدز

مشاركت جامعۀ زنان مبتلا به HIV در تدوین، نظارت و اجرای برنامه های ملی EMTCT (حذف انتقال بیماری از طریق مادر به کودک)

سازمان جهانی بهداشت توصیه می ‏کند:
تمامی کشورهای اجرا کنندۀ برنامه‏ های ملی EMTCT (حذف انتقال بیماری از طریق مادر به کودک) باید اطمینان حاصل نمایند که این برنامه ‏ها با مشورت شبکه‎ های گروه‏ زنان مصرف ‏کنندۀ مواد، از جمله زنان مصرف‎ کنندۀ زندانی، کارگران جنسی و مبتلایان به HIV، انجام می ‏پذیرد.

اچ آی وی / ایدز

اهمیت ادغام خدمات پیشگیری از بارداری و خدمات کاهش آسیب

سازمان جهانی بهداشت توصیه می‏ کند:
مراقبت‏ های مربوط به بهداشت جنسی و باروری: خدمات مربوط به عفونت‏ های مسری مقاربتی و برنامه‏ های تنظیم خانواده می‏ تواند با خدمات مربوط به HIV ادغام شود. خدمات تنظیم خانواده، از جمله پیشگیری از بارداری به شکل داوطلبانه، باید از طریق خدمات كاهش آسیب در دسترس متقاضیان قرار گیرد.

اچ آی وی / ایدز

اهمیت ادغام خدمات کاهش آسیب و درمان ضد ویروسی در میان مبتلایان به HIV

سازمان بهداشت جهانی توصیه می ‏کند:
درمان ضدویروسیِ مستمر برای مصرف‏ کنندگان مواد مخدر که به HIV نیز مبتلا هستند، و از آن جمله زنان باردار و شیردهی که وضعیت بالینی HIV در آن‎ ها پایدار است می‏ تواند از طریق خدمات کاهش آسیب انجام‏ شود، این افراد می‏ توانند از همسالان مجرب درمان و آموزش پذیرند و یا طی زایمان بعدی تحت درمان و آموزش قرار گیرند.

اچ آی وی / ایدز

ضرورت ادغام خدمات کاهش آسیب و خدمات آزمایش و غربالگری HIV در مراکز درمانی

سازمان بهداشت جهانی توصیه می ‏کند:
آزمایش و یا غربالگری معمول برای تشخیص HIV، هپاتیت B و C، سفیلیس و سایر عفونت‎ های مسری مقاربتی باید با استفاده از روش تست سریع، و همراه با خدمات کاهش آسیب یا درمان دارویی انجام پذیرد.

اچ آی وی / ایدز

اهمیت معاینۀ پزشکی نوزادان در معرض ابتلا به HIV در بدو تولد

همۀ نوزادان در معرض ابتلا به HIV باید از بدو تولد و به منظور پیشگیری از ابتلا، داروهای ضدویروسی دریافت کنند و ضروری است در هنگام تولد با استفاده از آزمایش های اسید نوکلئیک در صورت ریسک بالای ابتلا بررسی شوند و به منظور تشخیص زودرس این بیماری در نوزادان تا دو ماهگی اقدام گردد.

اچ آی وی / ایدز

بارداری و شیردهی مادران مصرف کنندۀ مواد مخدر و مبتلا به HIV

سازمان بهداشت جهانی در حمایت از زنان باردار و شیرده مبتلا به HIV آورده است:
هنگامی که بار ویروسی HIV قابل تشخیص نباشد، خطر انتقال HIV از طریق شیردهی کم است و اگر نوزاد تازه متولد شده دوز واکسن یک ظرفیتی را ظرف بیست و چهار ساعت پس از تولد دریافت کند، خطر انتقال هپاتیت B ناچیز به نظر می ‏رسد.