نوامبر 2022

آموزش اخبار اهسا

انجمن اهسا کارگاه توسعه و رشد فردی برگزار می کند.

انجمن همیاران سلامت پرور البرز(اهسا)، مجموعه کارگاه های توسعه و رشد فردی برگزار می کند. به منظور دستیابی به اطلاعات بیشتر ادامه خبر را مطالعه فرمایید.

آموزش اخبار اهسا

اهدای کوله پشتی و لوازم التحریر به گل های اهسا به مناسبت بازگشایی مدارس

انجمن همیاران سلامت پرور البرز (اهسا)، به مناسبت بازگشایی مدارس به کودکان زیر پوشش این انجمن کوله پشتی و لوازم التحریر اهدا کرد.