نوروز 1401 در اهسا

در آستانۀ بهار، انجمن همیاران سلامت پرور البرز (اهسا) توفیق یافت که به همت شما خیرین و داوطلبین گرامی سهمی کوچک در خدمت رسانی به خانواده ها و کودکان زیر پوشش انجمن داشته باشد. در این قسمت می توانید تصاویر مربوط به فعالیت های صورت گرفته در اسفند 1400 را مشاهده کنید.

پیرایش کودکان زیر پوشش اهسا
پیرایش کودکان زیر پوشش اهسا
اهدای کفش و بسته های ارزاق به خانواده های زیر پوشش اهسا
اهدای بسته های ارزاق به خانواده های زیر پوشش اهسا
اهدای کفش به خانواده های زیر پوشش اهسا
اهدای بسته های ارزاق به خانواده های زیر پوشش اهسا
اهدای بسته های ارزاق به خانواده های زیر پوشش اهسا
اهدای بسته های ارزاق به خانواده های زیر پوشش اهسا
اهدای بسته های ارزاق به خانواده های زیر پوشش اهسا
اهدای بسته های ارزاق به خانواده های زیر پوشش اهسا
اهدای بسته های ارزاق به خانواده های زیر پوشش اهسا
اهدای کفش به خانواده های زیر پوشش اهسا
نوروز 1401 در اهسا
کاشت نهال امید در روز درختکاری
نوروز 1401 در اهسا
نوروز 1401 در اهسا
نوروز 1401 در اهسا
نوروز 1401 در اهسا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.