بیانیۀ سازمان بهداشت جهانی به مناسبت سوم دسامبر، روز جهانی توانیاب

سوم دسامبر، روز جهانی توانیاب (IDPD) نامگذاری شده است. در این روز، سازمان بهداشت جهانی به سایر همکاران خود در سراسر جهان می پیوندد تا این روز را در کنار همگان گرامی دارد.

بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان معلولیت را تجربه می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا حدی به دلیل پیری جمعیت و افزایش شیوع بیماری‌های غیرواگیردار افزایش یابد. با وجود این، تعداد کمی از کشورها سازوکارهای مناسبی به منظور پاسخگویی کامل به اولویت ها و الزامات بهداشتی افراد توانیاب در پیش گرفته اند.

در حالی که معلولیت با آسیب همبستگی دارد، همۀ افراد توانیاب، (به خاطر وضعیت ویژۀ خود)، به یک اندازه آسیب ندیده اند. میزان آسیب دیدن افراد توانیاب بیشتر به محیطی که در آن زندگی می کنند و نیز به میزان دسترسی برابر آن ها به سلامت، آموزش و کار در مقایسه با سایر افراد جامعه بستگی دارد.

از آنجا که دولت‌ها و جامعۀ بین‌المللی به مبارزه با همه‌گیری کووید-۱۹ ادامه می‌دهند، و مسیری رو به جلو ترسیم می‌کنند، ضروری است که گنجاندن مولفۀ معلولیت در برنامه‌ریزی، توسعه و تصمیم‌گیری سیستم سلامت نقشی اساسی داشته باشد. سیستم های بهداشتی قوی و کارآمد از مدیریت قوی اورژانس های بهداشتی پشتیبانی می کنند.

سازمان بهداشت جهانی متعهد به حمایت از کشورهای عضو و شرکای توسعه است تا از طریق گنجاندن مولفۀ معلولیت در بخش بهداشت، و نیز توجه به مولفۀ معلولیت به عنوان بخشی از تلاش‌های این سازمان برای پایان دادن به همه‌گیری کووید 19، تعهد خود را مبنی بر از قلم ننداختن هیچ فردی در سراسر جهان عملی سازد.

منبع:

https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/12/03/default-calendar/international-day-of-persons-with-disabilities-2021

International Day of Persons with Disabilities 2021

December 3 is International Day of Persons with Disabilities (IDPD), and on this Day WHO joins other partners around the world to celebrate a day for all.

More than 1 billion people experience disability, and this figure is predicted to rise, due in part to population ageing and an increase in the prevalence of noncommunicable diseases.  Despite this, few countries have adequate mechanisms in place to respond fully to the health priorities and requirements of persons with disabilities. 

While disability correlates with disadvantage, not all people with disabilities are equally disadvantaged. Much depends on the context in which they live, and whether they have equal access to health, education and employment, among others. 

As governments and the international community continue to battle the COVID-19 pandemic, and chart a course forward, it is essential that disability inclusion is central to health system planning, development, and decision making.  Strong, effective health systems support robust health emergencies management.   

WHO is committed to supporting Member States and development partners to fulfil their commitment to leave no one behind, by addressing disability inclusion in the health sector, including as part of our efforts to end the COVID-19 pandemic.

Resource: https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/12/03/default-calendar/international-day-of-persons-with-disabilities-2021

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.