کارگاه آموزشی تخصصی پیشگیری از اعتیاد به همت اهسا برگزار شد

انجمن همیاران سلامت پرور البرز (اهسا) در تاریخ دوشنبه، بیست و دوم فروردین ماه 1401 اقدام به برگزاری نشست آموزشی یک روزۀ پیشگیری از اعتیاد کرد. طی این جلسه جناب آقای لک پور، کارشناس ارشد مشاوره و آسیب های اجتماعی و مدرس سازمان بهزیستی، از زمینه های پیدایش اعتیاد و تاثیرات آن سخن گفت و به تحلیل ابعاد گوناگون این آسیب فردی و اجتماعی پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.