آموزش

اعتیاد

توصیه های سازمان بهداشت جهانی به منظور پیشگیری از وقوع مرگ ناشی از مصرف بیش از اندازۀ مواد مخدر، قسمت دوم

سازمان بهداشت جهانی استفاده از طیف وسیعی از گزینه های درمانی در زمینۀ وابستگی به مواد مخدر را توصیه می کند. این گزینه ها شامل درمان نگهدارندۀ مخدرهای مشابه (و نیز داروهایی مانند متادون و بوپرنورفین) است که از قوی ترین شواهد در زمینۀ اثربخشی و مقرون به صرفه بودن، و همچنین درمان و حمایت روانی، اجتماعی و درمان دارویی با آنتاگونیست های افیونی (مانند نالترکسون) برخوردار است. سازمان بهداشت جهانی از کشورها در بهبود پوشش و کیفیت برنامه های درمانی وابستگی به مواد مخدر و اجرای آن در مناطقی که این دست برنامه ها وجود ندارد، حمایت می کند.

آموزش کاردرمانی

کاردرمانی چیست و کاردرمانگر چگونه به افراد توانیاب کمک می کند؟

کاردرمانی یکی از زیر شاخه های توانبخشی است که به افراد دارای مشکلات خاص حرکتی و ذهنی کمک می‌کند تا به فعالیت های معمول زندگی باز گردند. در برخی موارد، فرد احتمالاً برخی از مراقبت های پزشکی نظیر جراحی و دارو درمانی را گذرانیده، اما دچار آسیب و یا ناتوانی است و هنوز به شرایط مطلوب و مستقلی برای انجام فعالیت های روزمرۀ زندگی بازنگشته است. متخصصین کار درمانی به این گروه از افراد کمک می کنند تا مهارت های روزانۀ خود را بازیابند. به عبارت دیگر: “پزشکی می تواند زندگی فرد را نجات دهد، اما کار درمانی کمک می کند که فرد پس از شرایط ایجاد شده، زندگی مطلوب خود را بازیابد.”

آموزش گفتاردرمانی

گفتاردرمانی چیست و گفتاردرمانگر چگونه به افراد توانیاب کمک می کند؟

گفتاردرمانی چیست؟
گفتاردرمانی یکی‌ از زیر مجموعه‌های‌ علوم‌ توانبخشی‌ است‌ که هدف‌ از آن‌ یاری‌ رساندن‌ به‌ افرادی‌ است‌ که‌ دچار اختلالات‌ گفتاری‌ و زبانی‌ هستند.

*چه کسانی می توانند از خدمات گفتاردرمانی استفاده کنند؟
افرادی‌ که‌ از اختلالات‌ تلفظی‌ یا اختلال‌ در صوت‌ رنج می برند، آسیب دیدگان مغزی‌، ناشنوایان و عقب‌ماندگان‌ ذهنی‌ می توانند از خدمات گفتاردرمانی به منظور بهبود وضعیت تکلم خود برای برقراری ارتباط با دیگران استفاده کنند.