فراخوان شرکای توسعه به منظور اقدام در برابر گسترش کووید 19 و ایدز

سازمان بهداشت جهانی در روز جهانی مبارزه با ایدز خطاب به شرکای توسعه آورده است:

1-از عرضۀ بی وقفۀ کالاهای اساسی، لوازم و خدمات مربوط به پیشگیری و درمان HIV و کووید 19 اطمینان حاصل کنید.

2-بر ایجاد ظرفیت در به کارگیری کارکنان بخش های بهداشتی به منظور ارائۀ خدماتی با کیفیت به منظور پیشگیری و درمان HIV سرمایه گذاری کنید.

3-از برنامه های مراقبتی مردم محور و از آن جمله ارائۀ خدمات متمایز (DSD) و توزیع چند ماهه (MMD) برای همۀ جمعیت ها حمایت به عمل آورید.

منبع:

https://www.who.int/campaigns/world-aids-day/world-aids-day-2021/key-messages

Development partners

Ensure uninterrupted supply of essential commodities, supplies and HIV and COVID-19 services;

Invest in building the capacity of health workers, to deliver quality HIV services;

Support people-centred care including Differentiated Service Delivery (DSD) and multi-month dispending (MMD) for all populations

Resource: https://www.who.int/campaigns/world-aids-day/world-aids-day-2021/key-messages

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.